Nota Legal

L'empresa Només Articles Naturals Girona amb CIF B17777046 i amb domicili social a C/Migdia 95, 17003 Girona, presta serveis a Internet a través de la pàgina Web principal localitzada al lloc URL de la web a les condicions expresades en el present document.

La societat es troba inscrita en el Registre Mercantil de GIRONA en el Volum 2036, Llibre 0, Foli 91, Secció 8, Full GI-33919.

 

Objecte

La present pàgina ha estat dissenya per o per a Només Articles Naturals Girona S.L per informar al públic de manera gratuita dels serveis i productes relacionats amb la seva activitat comercial. L'empresa es reserva el dret a realitzar tots el canvis que vegi convenients sobre la mateixa.

 

Accès i Ús dels Continguts

L'Usuari es compromet a utilitzar aquesta Web d'acord amb l'establert en la legislació vigent, abstinguent-se d'utilitzar la pàgina Web per activitats contraries a les lleis, a la moral, o usos inadecuats dels drets i interessos de tercers. Així mateix l'usuari haurà d'abstenirse d'obtenir informacions i continguts accesibles a través de la pàgina Web empleant per això medis o procediments diferents dels que per a tal efecte i en el seu cas s'hagin possat a la vostra disposició.

 

Propietat intelectual i marques

Els drets de propietat intelectual sobre tota la informació continguda en aquesta pàgina Web, disseny gràfic, imatges, indexos i codi font en llenguatge HTML o JavaScript, son titularitat de Només Articles Naturals Girona S.L i els seus corresponents autors en cada cas.

Les marques contingudes en aquesta pàgina Web estan protegides per la llei de marques, essent Només Articles Naturals Girona S.L i els seus corresponents autors en cada cas titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i Serveis o, en el seu cas, dels seus llicenciants, que l'Usuari d'aquesta pagina Web ha de respectar.

Queden prohibides la reproducció, excepte per ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, possada a disposició del públic i en general qualsevol altre forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc Web, així com el seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa.

 

Jurisdicció

Per tota questió litigiosa o que impliqui a la pàgina Web de www.bio-nana.com, serà d'aplicació la legislació espanyola, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina Web dels Jutjats Tribunals de Catalunya.